Comparities en arbeidstafel

Drie maal per maand komen de leden van Van Aerssen Beyeren op donderdagavond in 'De verdwenen koe', te Putte samen op een zogenaamde comparitieavond. Na een vergadering in maçonnieke stijl houdt een vrijmetselaar tijdens deze bijeenkomsten een voordracht over een door hem gekozen thema of onderwerp, een z.g. bouwstuk. Vervolgens wordt er onderling van gedachten gewisseld of gecompareerd (comparer: vergelijken) over het opgeleverde bouwstuk, 

Arbeidstafel Loge Van Aerssen Beyeren

2e helft 2021/2022 

Datum Graad Titel/informatie
12 januari Comparitie 2e Gezellenbouwstuk 'Op weg naar de verheffing'
19 januari Rouwloge Br:. Cas Vastenburg 1e Logegebouw Bergen op Zoom. In Forma
26 januari Mr:. vergadering 3e Aanvang 19.30 uur
26 januari Thema-avond 1e 'Met de benen op tafel'
9 februari Thema-avond 1e n.a.v. rituaal
16 februari Comparitie 1e Bouwstuk, 'Apocalyps now?'
23 februari Verheffing Br:. Gezel 3e In Forma
9 maart Comparitie 1e Bouwstuk 'Bouwsymboliek en werktuigen, van deze tijd?'
16 maart ALV
23 maart Rouwloge Br:. Ben Vlietstra 1e In Forma, i.s.m. Loge L'Inseparable
13 april Lente Equinox 1e In Forma/casual
20 april Motorrijdende Vrijmetselaren t.b.v Stichting Aya 1e
11 mei Comparitie 1e Bouwstuk, 'Afstoffen'
25 mei Comparitie 1e Bouwstuk, titel volgt
10 juni Veldloge Zomer Sint Jan 1e In Forma/casual
20 juli Zomeravondbijeenkomst
24 augustus Zomeravondbijeenkomst
  • Wijzigingen op de arbeidstafel worden zo spoedig mogelijk op deze website verwerkt en worden apart geconvoceerd aan de leden en buitengewoon leden.
  • Voor vragen en opmerkingen, of om meer informatie aan te vragen, kunt u hier klikken.

  • Indien u aan een O:.L:. wenst deel te nemen verzoeken wij u dit één week vooraf kenbaar maken aan de loge-secretaris via contact . Bij voorbaat dank.