Comparities en arbeidstafel

Drie maal per maand komen de leden van Van Aerssen Beyeren op donderdagavond in 'De verdwenen koe', te Putte samen op een zogenaamde comparitieavond. Na een vergadering in maçonnieke stijl houdt een vrijmetselaar tijdens deze bijeenkomsten een voordracht over een door hem gekozen thema of onderwerp, een z.g. bouwstuk. Vervolgens wordt er onderling van gedachten gewisseld of gecompareerd (comparer: vergelijken) over het opgeleverde bouwstuk, 

Arbeidstafel Loge Van Aerssen Beyeren 2e helft 2023/2024 

Datum Graad Titel/informatie
22 februari Comparitie 1e Bouwstuk: Doe u kennen
14 maart Voorjaars ALV
21 maart Lente Equinox 1e In Forma
28 maart Comparitie 2e Bouwstuk: 2e gr:. Rituaal
11 april Comparitie 1e Bouwstuk: Titel volgt
18 april Comparitie 1e Bouwstuk: 1e gr:. Rituaal
25 april Comparitie 1e Bouwstuk: Titel volgt
16 mei Comparitie 1e Bouwstuk: Titel volgt
23 mei Comparitie 1e Bouwstuk: Titel volgt
13 juni Zomer Sint Jan, Veldloge 1e
  • Wijzigingen op de arbeidstafel worden zo spoedig mogelijk op deze website verwerkt en worden apart geconvoceerd aan de leden en buitengewoon leden.
  • Voor vragen en opmerkingen, of om meer informatie aan te vragen, kunt u hier klikken.

  • Indien u aan een O:.L:. wenst deel te nemen verzoeken wij u dit één week vooraf kenbaar maken aan de loge-secretaris via contact . Bij voorbaat dank.