Comparities en arbeidstafel

Drie maal per maand komen de leden van Van Aerssen Beyeren op donderdagavond samen op een zogenaamde comparitieavond. Na een vergadering in maçonnieke stijl houdt een vrijmetselaar tijdens deze bijeenkomsten een voordracht over een door hem gekozen thema of onderwerp, een z.g. bouwstuk. Vervolgens wordt er onderling van gedachten gewisseld of gecompareerd (comparer: vergelijken) over het opgeleverde bouwstuk, 

Arbeidstafel Loge Van Aerssen Beyeren 

In verband met het momenteel heersende Coronavirus is onderstaande Arbeidstafel aangepast. De genoemde bijeenkomsten zijn allen onder voorbehoud.

Datum Soort bijeen-komst Graad Titel/informatie
19 maart I.v.m Coronavirus geen bijeenkomst
26 maart Geen bijeenkomst
9 april Voorjaars ALV (onder voorbehoud)
16 april Comparitie 1e Ketter, of ma├žon zonder schootsvel
23 april Comparitie 1e De drie kleine lichten
14 mei Comparitie 1e Aspecten van het Z St Jan
28 mei Comparitie 1e Laat U kennen
11 juni Comparitie 1e
20 juni Zomer St Jan 1e In forma
23 juli Zomerbijeenkomst
20 augustus Zomerbijeenkomst
  • Wijzigingen op de arbeidstafel worden zo spoedig mogelijk op deze website verwerkt en worden apart geconvoceerd aan de leden en buitengewoon leden.
  • Voor vragen en opmerkingen, of om meer informatie aan te vragen, kunt u hier klikken.

  • Indien u aan een O:.L:. wenst deel te nemen verzoeken wij u dit één week vooraf kenbaar maken aan de loge-secretaris via contact . Bij voorbaat dank.