Comparities en arbeidstafel

Drie maal per maand komen de leden van Van Aerssen Beyeren op donderdagavond in Bergen op Zoom samen op een zogenaamde comparitieavond. Na een vergadering in maçonnieke stijl houdt een vrijmetselaar tijdens deze bijeenkomsten een voordracht over een door hem gekozen thema of onderwerp, een z.g. bouwstuk. Vervolgens wordt er onderling van gedachten gewisseld of gecompareerd (comparer: vergelijken) over het opgeleverde bouwstuk, 

Arbeidstafel Loge Van Aerssen Beyeren

2e helft 2021/2022 

Datum Graad Titel/informatie
12 mei Filmavond 1e Terra Masonica
19 mei Comparitie 1e Bouwstuk
9 juni Comparitie 1e Bouwstuk Pijn en genot: Utilitarisme
18 juni Veldloge Zomer Sint Jan 1e In Forma/casual
22 juli Zomeravondbijeenkomst
18 augustus Zomeravondbijeenkomst
  • Wijzigingen op de arbeidstafel worden zo spoedig mogelijk op deze website verwerkt en worden apart geconvoceerd aan de leden en buitengewoon leden.
  • Voor vragen en opmerkingen, of om meer informatie aan te vragen, kunt u hier klikken.

  • Indien u aan een O:.L:. wenst deel te nemen verzoeken wij u dit één week vooraf kenbaar maken aan de loge-secretaris via contact . Bij voorbaat dank.