Comparities en arbeidstafel

Drie maal per maand komen de leden van Van Aerssen Beyeren op donderdagavond samen op een zogenaamde comparitieavond. Na een vergadering in maçonnieke stijl houdt een vrijmetselaar tijdens deze bijeenkomsten een voordracht over een door hem gekozen thema of onderwerp, een z.g. bouwstuk. Vervolgens wordt er onderling van gedachten gewisseld of gecompareerd (comparer: vergelijken) over het opgeleverde bouwstuk, 

Arbeidstafel Loge Van Aerssen Beyeren 

Onderstaande bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur (tenzij anders vermeld) in café/zaal Vaeders Hoefke,  Boomstraat 32 4635 CX  Huijbergen 

Datum Graad Titel/informatie
16 september Opening Werkjaar 1e In Forma
23 september 19.30 uur Meestervergadering 3e
23 september Een nieuwe start 1e Met de benen op tafel
30 september Rouwloge 1e In forma
14 oktober Comparitie 1e Titel volgt
21 oktober Herfst Equinox 1e In Forma
28 oktober Comparitie 2e Gezel Theseus
11 november Aanneming kandidaat 1e In Forma
18 november Alg. Voorjaars-/Najaarsvergadering
25 november Comparitie 1e Titel volgt
9 december Comparitie 1e Los laten
16 december Comparitie 1e Glas half vol of half leeg
23 december Winter Sint Jan 1e In Forma
9 januari 2022 Nieuwjaarsbijeenkomst
  • Wijzigingen op de arbeidstafel worden zo spoedig mogelijk op deze website verwerkt en worden apart geconvoceerd aan de leden en buitengewoon leden.
  • Voor vragen en opmerkingen, of om meer informatie aan te vragen, kunt u hier klikken.

  • Indien u aan een O:.L:. wenst deel te nemen verzoeken wij u dit één week vooraf kenbaar maken aan de loge-secretaris via contact . Bij voorbaat dank.