Comparities en arbeidstafel

Drie maal per maand komen de leden van Van Aerssen Beyeren op donderdagavond in Bergen op Zoom samen op een zogenaamde comparitieavond. Na een vergadering in maçonnieke stijl houdt een vrijmetselaar tijdens deze bijeenkomsten een voordracht over een door hem gekozen thema of onderwerp, een z.g. bouwstuk. Vervolgens wordt er onderling van gedachten gewisseld of gecompareerd (comparer: vergelijken) over het opgeleverde bouwstuk, 

Arbeidstafel Loge Van Aerssen Beyeren

2e helft 2021/2022 

Datum Graad Titel/informatie
22 september Thema-avond Voortzetting en toekomst Loge VAB 1e
29 september informele thema-avond 1e Café Willem Nuis
13 oktober 19:30 uur Meestervergadering 3e
13 oktober Comparitie 1e De Bittere Beker
20 oktober Herfstequinox 1e In Forma
27 oktober Filmavond 1e Terra Masonica
10 november Rouwloge 1e In Forma
17 november Najaars ALV
24 november Comparitie 3e 'Zelfs het Oosten is ledig'
8 december Comparitie 1e Alleen leden VAB
15 december Thema-avond 1e Café Willem Nuis
22 december Winter St. Jan 1e In Forma
8 januari 2023 Nieuwjaarsbijeenkomst Allen/partners
  • Wijzigingen op de arbeidstafel worden zo spoedig mogelijk op deze website verwerkt en worden apart geconvoceerd aan de leden en buitengewoon leden.
  • Voor vragen en opmerkingen, of om meer informatie aan te vragen, kunt u hier klikken.

  • Indien u aan een O:.L:. wenst deel te nemen verzoeken wij u dit één week vooraf kenbaar maken aan de loge-secretaris via contact . Bij voorbaat dank.